Iisalmen kaupungin koronaohjeistus 21.12.2020
2.12.2020 15.43 Seuratiedotteet / Pääsivusto

Hei,

Alla tiedoksi kuntayhtymämme koronavirustiedote. Tiedote kannattaa lukea kokonaisuudessaan läpi.

Vallitsevassa tilanteessa turvavälien pitäminen on erityisen tärkeää sekä harrastustoiminnan järjestäminen niin, että lähikontakteilta vältytään.

Liikuntatiloissakin noudatetaan 50hlö kokoontumisrajoitusta. (21.12.2020 päivitys 20 hlöä)

Vastuu suositusten noudattamisesta on tilan varanneella.

Mikäli tilassa on yhtä aikaa eri seurojen vuoroja, korostuu seurojen välinen yhteistyö.

Pukuhuoneiden käyttöä pyritään välttämään. Mikäli niiden käyttö on kuitenkin välttämätöntä, on pukuhuoneissa maskisuositus.

Osa järjestöistä onkin jo oma-aloitteisesti hienosti reagoinut ohjeistuksiin.

On olennaisen tärkeää seurata oman lajiliittonne ohjeistuksia, sillä tilanne saattaa muuttua nopeastikin.

Pyydän, että jaatte tietoa myös järjestönne tai harrastusporukanne sisällä.

Jokainen voi toiminnallaan vaikuttaa tilanteeseen – pysytään edelleen positiivisuuden puolella.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Elina

*** *** *** *** ***

Alueellamme käyttöön suosituksia koronan hillitsemiseksi

Pohjois-Savon alueella koronavirusepidemia on edelleen perustasolla. Joulun aikana riski leviämiselle kasvaa ja alueellemme suositellaan useita toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.

Pohjois-Savon alueellinen COVID-19-työryhmä eli "koronanyrkki" kokoontui 30.11.2020 ja totesi, että koko alueella ollaan edelleen perustasolla, mutta tuleva joulun aika lisää matkustelua ja riski epidemian leviämiselle kasvaa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä suosittaa epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta seuraavasti 1.12.2020 alkaen (huomaa päivitys 21.12.2020):

Kasvomaskisuositus kuntayhtymän alueella

1.Erityisesti joukkoliikenteessä ja kaikissa muissa tilanteissa, joissa turvaväleistä ei voida varmistua eikä lähikontakteja voida välttää.

2.Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

3.Ulkomailta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on sinä aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

4.Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

5.Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

6.Kaikessa asiakaspalvelutyössä

Yleisötilaisuuksien kieltäminen ja rajoittaminen sekä julkisten kokoontumisten rajoittaminen

Itä-Suomen AVI:n rajoittamispäätöksellä ajalla 2.12.2020-1.1.2021 kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset joihin osallistuu yli 50 henkilöä, kielletään.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) järjestettäisi yli 50 hengen kokoontumisia ja pienissä tiloissa suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia.

Julkisiin tiloihin ei oireisena

Julkisiin tiloihin ei saa mennä oireisena. Julkisissa ja myös yksityisissä tiloissa tulee huolehtia siitä, että on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontakteja. Erityisesti sisätiloissa järjestettävissä liikunta- ja kulttuuritilaisuuksissa on huolehdittava välimatkoista ja käytettävä tarvittaessa kasvomaskia esimerkiksi ruuhkaisissa pukuhuoneissa.

Ikääntyvien ja riskiryhmien välttäminen altistumiselle

Korostetaan edelleen kansallista suositusta siitä, että ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien tulisi välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on suurempi riskiä saada vakava tauti.

Harrastustoiminta lähikontakteja välttäen

Harrastustoiminta tulee järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi tulee huomioida, että tietyissä harrasteissa on erityisen korkea pisaratartunnan riski (esim. kuorolaulu) ja järjestää tila, ryhmän koko ja etäisyydet siten, että riski minimoidaan.

Matkustuksen välttäminen leviämis- tai kiihtymisalueille

Suositellaan välttämään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleville alueille ja harkitsemaan vierailuja näiltä alueilta.

Etätyösuositus mahdollisimman laajasti ja pikkujoulut etänä

Suositellaan etätyöhön siirtymistä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Pikkujoulujen vietossa suositellaan etänä järjestettäviä tilaisuuksia ja voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, johtava lääkäri, Anssi Uutela

Ystävällisin terveisin,
Elina Juntunen
liikuntasuunnittelija
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Iisalmen kaupunki

Koronanyrkki: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on COVID-epidemian perustasolla.
Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä edelleen hyvä, se voi äkillisesti huonontua jouluun liittyvän matkailin myötä, koska isossa osassa maata epidemia on leviämisvaiheessa.
Alueellinen COVID-19-työryhmä (”koronanyrkki”) päätyi kokouksessaan 18.12. suosittamaan epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta ennakoivasti.

Voimassa olevat alueelliset suositukset 18.12. alkaen

Kasvomaskisuositus säilyy ennallaan: maskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kasvomaskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, myös yksityisissä tapaamisissa.

Lue lisää THL:n sivuilta: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Kokoontumiset ja matkustaminen

Alueellinen nyrkki suosittaa, että joulun ja uudenvuoden aikaan ei järjestetä yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja pyytää AVIa huomioimaan tämän suosituksen kokoontumisrajoitusta määrätessään.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) järjestettäisi isoja juhlia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseen tartunnalta sekä kotona, että vanhusten asumispalveluyksiköissä.

Matkustamista leviämisvaiheen alueille ja sieltä Pohjois-Savoon tulee nyt harkita hyvin tarkasti, jotta epidemia ei leviäisi räjähdysmäisesti myös Pohjois-Savossa heti pyhien jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tapaamisia olisi hyvä harkita siirrettäväksi ensi vuoden puolelle.

Nyrkki painottaa ennakoivaa toimintaa epidemian rajoittamiseksi valtakunnallisen tahtotilan mukaisesti.

Kaikki muut suositukset säilyvät ennallaan valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Muut suositukset

Nyrkin kokouksessa otettiin esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden henkilöstön riittävyys, mikäli tapahtuu joukkoaltistumisia. Yksiköitä pyydetään päivittämään toimintasuunnitelmansa tältä osin. Tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Alueellinen nyrkki tähdentää edelleen, että harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Harkinnan mukaan harrastustoiminta suositellaan tarvittaessa keskeytettäväksi, mikäli tartuntoja on todettu.


   
Lisää uutisia
Lapinlahden Pallo-95
«  Lokakuu   »
Kategoriat