PUHEENJOHTAJA

 • Toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksissa
 • Valmistaa ja esittelee hallituksen ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla ennen kokousta.
 • Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio.
 • Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä
 • Valvoo, että hallituksen päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
 • Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset
 • Valvoo, että seuran kirjanpitoa hoidetaan hallituksen hyväksymän järjestelmän mukaisesti ja, että seuran ja joukkueiden rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten mukaisella tavalla
 • Valvoo, että seuran alaisuuteen kuuluvat joukkueet noudattavat yhteisiä toiminta periaatteita
 • Valvoo joukkueiden tilejä, joukkueiden tilien katseluoikeus ja käyttöoikeus
 • Opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille
 • Opastaa, tukee ja neuvoo seuran ja joukkueiden toimihenkilöitä tehtävissään
 • Suunnittelee seuran varainhankinnan yhdessä hallituksen kanssa
 • Kehittää seuran toimintaa kaikilla tasoilla: valmennustoiminta, seurayhteistyö, yritysyhteistyö, hallinto, viestintä ja markkinointi
 • Laatii hallituksen kanssa yhteistyössä budjetin osaksi toimintasuunnitelmaa
 • Vastaa seuran tileistä ja budjettiseurannasta
 • Vastaa laskujen maksamisesta sekä laskuttamisesta
 • Toimii seuran ja hallituksen asioiden tiedottajana yhdessä sihteerin kanssa
 • Toimii yhdessä hallituksen kanssa seuran ja hallituksen toiminnan menestymiseksi
 • Toimii sponsorivastavan tukena sponsori- ja yhteistyösopimusten hankinnassa ja yhteyden pidossa
 • Vastaa kriisiviestinnästä
 • Huolehtii kausimaksujen keräämisestä
 • Hoitaa pelaajien lisenssiasiat


VARAPUHEENJOHTAJA

 • Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
 • Toimii puheenjohtajan apuna ja hallituksen jäsenenä hallituksen toiminnan menestymiseksi


SIHTEERI/RAHASTONHOITAJA

 • Valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa jaoston kokousten käsittelyyn tulevat asiat
 • Laatii hallituksen ja seuran kokousten pöytäkirjat ja lähettää ne hallituksen päätöksen mukaisesti hallitukselle sekä joukkueenjohtajille.
 • Avustaa muiden asiakirjojen, kirjeiden laatimisessa ja allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa.
 • Toimittaa seuran tositteet tilitoimistolle kirjanpitoa varten ja huolehtii seuran rahavaroista, joista hän on seuralle laillisesti vastuussa
 • Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset
 • Vastaa laskujen maksamisesta sekä laskuttamisesta
 • Antaa hallitukselle lyhyen selostuksen seuran tileistä hallituksen kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
 • Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
 • Valvoo joukkueiden tilejä, joukkueiden tilien katseluoikeus ja käyttöoikeus
 • Vastaa seuran tileistä ja budjettiseurannasta
 • Opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille


TOIMINNANOHJAAJA

 • Hoitaa sidosryhmäyhteistyötä (yhteistyöseurat, kunta, Palloliitto, yhteistyökumppanit)
 • Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
 • Toimii seuran ja hallituksen asioiden tiedottajana yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa
 • Suunnittelee ja toteuttaa kattavan ja kiinnostavan tarjonnan toimintaan
 • Kehittää toimintaa tavoitteena saada seurasta kunnan kiinnostavin ja arvostetuin liikuttaja
 • Vastaa seuran järjestämistä tapahtumista ja tapahtumien tuotteistamisesta
 • Toimii valmennuspäällikön ja -vastaavan tukena valmennuksen kehittäjänä ja joukkueiden välisenä yhteyshenkilönä
 • Vastaa seuran kotisivun ylläpidosta ja toiminnasta
 • Pitää yllä seuran jäsenrekisteriä


VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ- JA VASTAAVA

 • Vastaa seuran valmennuslinjan luomisesta, kehittämisestä ja sen seurannasta.
 • Suunnittelee ja toteuttaa seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen
 • Seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee seuran valmentajia
 • Koordinoi taito- ja kykykoulun ja maalivahtivalmennuksen


KOULUTUSVASTAAVA

 • Vastaa joukkueenjohtajien koulutuksesta ja toteuttamisesta
 • Vastaa Futisstartti-koulutuksesta ja toteuttamisesta


VUORO-JA KENTTÄVASTAAVA

 • Varaa Sali- ja kenttävuorot kunnalta ja Iisalmen jalkapallohallista
 • Tekee ja päivittää joukkueiden harjoitusvuoro kalenterin


PALKINTO- JA VARUSTEVASTAAVA

 • Tekee ja hyväksyy yhdessä puheenjohtajan kanssa varustesopimukset varustetoimittajien kanssa
 • Toimii joukkueiden ja varustetoimittajien yhdyshenkilönä
 • Tekee varustetilaukset ja laskuttaa tuotteet tilaajilta
 • Toimittaa tilaukset
 • Hankkii palkinnot jaoston järjestämiin turnauksiin sekä jaoston ja seuran palkitsemistilaisuuksiin


SOMEVASTAAVA

 • Vastaa ja valvoo seuran sometilejä
 • Hoitaa seuran sometiedottamisen


SPONSORIVASTAAVA

 • Tekee sponsori- ja yhteistyösopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa


TIETOSUOJAVASTAAVA

 • toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista
 • Toimii yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


EDUSTAJA

 • Toimii seuraedustajana tapahtumissa ja kokouksissaVastuuhenkilöt ja hallituksen tehtävät:

 • Puheenjohtaja: Pekka Torvinen
 • Varapuheenjohtaja: Ritva Pekkarinen
 • Taloudenhoitaja./Sihteeri: Riitta Raatikainen
 • Valmennuspäällikkö/-vastaava: Pele Koljonen, Pekka Torvinen
 • Koulutusvastaava: Katja Savolainen
 • Some-vastaava: Ritva Pekkarinen
 • Varainhankinta ja sponsorointi: Kairo Kivilo
 • Tietosuojavastaava: Pekka Torvinen
 • Edustaja (tapahtumat/kokoukset): Kairo Kivilo, Terhi Mäki

Vastuuhenkilöt ja hallituksen tehtävät:

 • Puheenjohtaja: Pekka Torvinen
 • Varapuheenjohtaja: Ritva Pekkarinen
 • Taloudenhoitaja./Sihteeri: Riitta Raatikainen
 • Valmennuspäällikkö/-vastaava: Pele Koljonen,Pekka Torvinen
 • Koulutusvastaava: Katja Savolainen
 • Some-vastaava: Ritva Pekkarinen
 • Varainhankinta ja sponsorointi: Kairo Kivilo
 • Tietosuojavastaava: Pekka Torvinen
 • Edustaja (tapahtumat/kokoukset): Kairo Kivilo, Terhi Mäki


TOIMINNANOHJAAJAT:

Ritva Pekkarinen

 • Hoitaa sidosryhmäyhteistyötä (yhteistyöseurat, kunta, Palloliitto, yhteistyökumppanit): Ritva Pekkarinen
 • Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen: Ritva Pekkarinen
 • Toimii seuran ja hallituksen asioiden tiedottajana yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa


Susanna Ollikainen ja Pekka Torvinen

 • Suunnittelee ja toteuttaa kattavan ja kiinnostavan tarjonnan toimintaan:
 • Kehittää toimintaa tavoitteena saada seurasta kunnan kiinnostavin ja arvostetuin liikuttaja
 • Vastaa seuran järjestämistä tapahtumista ja tapahtumien tuotteistamisesta


Terhi Mäki

 • Toimii valmennuspäällikön ja -vastaavan tukena valmennuksen kehittäjänä ja joukkueiden välisenä yhteyshenkilönä


Pekka Torvinen

 • Vastaa seuran kotisivun ylläpidosta ja toiminnasta
 • Pitää yllä seuran jäsenrekisteriä