SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

Seuran ja joukkueiden viestinnällä varmistetaan, että kaikki seuraan/joukkueeseen kuuluvat voivat osallistua toimintaan tasavertaisesti. Tiedon jakaminen niille, joita se koskee ja joille se on merkityksellistä, on viestinnän lähtökohta. Hyvä viestintä kertoo ja vahvistaa toiminnasta, mitä on yhdessä tehty ja saavutettu. Viestinnällä tehdään selväksi, kuka, missä ja millä tavalla asioita seurassa/joukkueessa valmistellaan ja ratkaistaan. Seuratoiminnan avoimuus tukee uusien pelaajien ja toimihenkilöiden mukaantuloa seuraan, vahvistaen samalla jäsenhankintaa. Viestintää on koko seuran toimintaan liittyvä viestintä ulospäin sekä seuran ja joukkueiden sisäinen viestintä. Seuran virallisesta viestinnästä, sisäisestä ja ulkoisesta, vastaa ja toteuttaa johtokunta ja tiedottamisen johtokunnan tuella hoitaa puheenjohtaja tai tiedotusvastaava. Joukkueiden tiedotuksesta huolehtivat niiden vastaavat henkilöt (joukkueenjohtajat, valmentajat ja/tai muut joukkueen vastuuhenkilöt). LaPa-95 tiedottaa ajankohtaisista asioista joukkueiden vastuuhenkilöille ensisijaisesti kirjallisessa muodossa kotisivujen, sähköpostin tai puhelimen (sms-/whatsapp) välityksellä. Tämän johdosta on välttämätöntä, että seuralla on kaikkien yhteyshenkilöiden ajan tasalla olevat puhelinnumerot, ja sähköpostiosoitteet. Joukkueille ja julkiseen näkymään jaetaan tietoa ensisijaisesti LaPa-95:n nettisivujen välityksellä. Johtokunta laatii riittävän usein tiedotteen mistä käy ilmi sen hetkiset keskeisimmät ajankohtaiset asiat. Suomen Palloliiton ja aluehallintoviraston välittämää informaatiota suositellaan seurattavaksi. Palloliiton sivuilla on kaikki valtakunnalliseen ja seuraa erityisesti koskevaa Itäisen alueen toimintaan liittyvä tieto ja ohjeet. Suomen Palloliiton Internet-sivuilla (www.palloliitto.fi) on valtakunnallista jalkapallotietoa kuten maaottelu- ja sarjatoiminta, pelipassiasiat, säännöt, Palloliiton toimintakalenteri ym. asiat kuten ajantasainen jalkapallouutisointi.

SOMEVIESTINTÄ

Sosiaalinen media tavoittaa hyvin ihmisiä, jonka vuoksi seuralla on toimiva Facebook-tili. Joillakin joukkueilla on käytössä myös twitter ja instagram. Joukkueita kannustetaankin perustamaan omat sosiaalisen median kanavansa, joita joukkueet pystyvät hyödyntämään informaation jakamisessa (esimerkiksi tapahtumista kertominen) monille seuraajille ja kumppaneille. Kaikki positiivinen näkyvyys somessa on suotavaa.

JOUKKUEEN SISÄINEN TIEDONVÄLITYS

Joukkueet hyödyntävät sisäisessä tiedottamisessaan seuran Internet-sivuilta käyttöönsä saamaa joukkuesivua. Puhelin ja sen sovellukset, sekä sähköposti toimivat lisänä välittää tietoa suoraan pelaajille ja heidän vanhemmilleen. Vanhempien kanssa on kuitenkin syytä sopia juniorijoukkueen sisäisestä tiedottamiskäytännöstä ikäluokittain. Joukkueen erilaisista tapahtumista on mahdollisuus informoida maksutta myös Lapinlahden kunnan nettisivuilta osoitteessa www.lapinlahti.fi/tapahtumat.