JOHTOKUNTA

Valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenten kokous eli yhdistyksen kokous, mutta toimeenpanosta ja hallinnon pyörittämisestä huolehtii hallitus. Käytännössä hallitus on yhdistyksen kasvot ulospäin ja toiminnan moottori. Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta päättää muun toimintansa organisoitumisesta, vastuualueista ja henkilövalinnoista seuralle ja joukkueille tarkoituksenmukaisella tavalla. Työryhmissä voi olla mukana myös johtokunnan ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään puolet johtokunnan kaikista jäsenistä ja puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Johtokunnan tehtävät:

Yhdistyksen hallitus saa valtansa ja vastuunsa yhdistyksen kokoukselta. Niinpä hallituksen tehtävät ovat ensisijaisesti seuraavat:

 • Valmistella yhdistyksen kokoukset
 • Ottaa vastaan ja valmistella jäsenten aloitteet sekä omat aloitteet.
 • Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset: toteuttaa muun muassa toimintasuunnitelmaa ja muita päätöksiä tuottamalla toimintaa.
 • Toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät: säännöissä saatetaan määrätä asioita, joita yhdistyksessä on tehtävä vuosittain (seuran vuosikello/toimintakalenteri) ja ne hallituksen on toteutettava.
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 • Hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
 • Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi riittävän ajoissa (vähintään kolme viikkoa) ennen vuosikokousta.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 • Edustaa yhdistystä ulospäin, olla näkyvillä, ottaa kantaa, solmia suhteita ja valvoa jäsenistön etua.
 • Hoitaa ja vastaa seuran taloutta ja muita juoksevia asioita
 • Seuran arjen ja hallinnon pyörittäminen johtamalla ja kehittämällä seuran toimintaa.
 • Valvoa seuran etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 • Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenrekisterin ylläpito, laki edellyttää hallitukselta jäsenasioiden hoitamista tarvittaessa hallituksen vastuulla on erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta.
 • Reagoida muutoksiin ja olla aloitteellinen yhdistyksen toiminnan kehittäjä: koska yhdistyksen kokousta ei käytännön syistä voida kutsua koolle jatkuvasti, kun tilanteet muuttuvat, jää muutoksiin reagointi hallituksen vastuulle. Hallituksella on myös työnsä kautta vahva näkemys yhdistyksen tilanteesta ja suunnasta, joten kehittämisaloitteita odotetaan myös siltä.

Hallituksen on hoidettava tehtäviään lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätöksien mukaisesti.

SEURAKOKOUS (VUOSIKOKOUS)

Lapinlahden Pallo-95 ry järjestää vuosittain kaksi seurakokousta, syyskokouksen loka-marraskuussa ja kevätkokouksen, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, syys-lokakuun aikana hallitus pitää valmistavan kokouksen tulevaa kautta ajatellen. Seurakokouksiin kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita.

Syyskokouksessa päätettäviä asioita:

 • toimintasuunnitelma
 • jäsenmaksu
 • talousarvio
 • puheenjohtajan vaali/valinta
 • hallituksen muiden jäsenten vaali/valinta
 • toiminnantarkastajien vaali/valinta
 • aloitteet

Kevätkokouksessa päätettäviä asioita:

 • toimintakertomus
 • tilit ja tilintarkastuskertomus
 • tilintarkastajien lausunto
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen
 • aloitteet