SEURATOIMINTA

Seuratoiminta ja joukkueiden toiminta tulee olla SPL:n ja SPL/Idän ja seuran sääntöjen/ohjeistusten, sekä Suomen valtion ja yhdistyslakien ja määräysten mukaista

Seuran tarkoituksena on tarjota tytöille, pojille, naisille ja miehille jalkapallon harrastus-, harjoittelu- ja pelimahdollisuus seurassa, edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, kehittää jäsentensä pelitaitoja, ylläpitää ja edistää jalkapalloharrastusta Lapinlahdella. Toimintamme on avointa, tavoitteellista ja mielekästä pelaajille, toimihenkilöille, perheille, yhteistyökumppaneille ja muille seuratoimintaan osallistuvilla. Seuran tavoitteena on olla jalkapalloseura, mihin on helppo tulla matalalla kynnyksellä, pyrkien pitämään harrastamisen hinta mahdollisimman pienenä. Tärkeää toiminnassamme on pelaajien huomioiminen joukkueiden ohella myös yksilötasolla, mahdollistaen oman tasoisen joukkueen löytäminen. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, seurajäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteenkuuluvuus ja seuran talouden hyvä hoito kuuluvat seuran jokapäiväiseen arkeen, tällä seura pyrkii juurruttamaan jäseniinsä rehdin pelitavan ja hyvän yhteishengen.

Pelaamisen lisäksi LaPa-95 tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia lajin parissa erilaisissa seuran vastuutehtävissä; valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana, rahastonhoitajana tai monessa muussa seuratehtävässä. Jäsenet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan seuran ja joukkueiden sääntöjä. Suomen Palloliiton alaisena seurana, LaPa-95 osallistuu SPL:n toimintaan ja käyttää Palloliiton mahdollistamia koulutuksia toiminnassaan.

Lapinlahden Pallo-95 ry:n yhtenä tehtävänä on rakentaa, jalkapalloharrastuksen mahdollistamisen turvaava ja kehittämisestä kiinnostunut jäsenistö, joka toimii tukena niin junioreille kuin edustusjoukkueille.

Jalkapallo on merkittävä liikuttaja ja jalkapalloharrastuksen arvo terveys-, sosiaali ja taloushyötynä, yhteiskunnalle on vuositasolla n.1,2 miljardia euroa (lähde: UEFA SROI-tutkimus).

Haluamme aktiivisena toimijana kehittää seurakulttuuria, tulla kaikkien nähtäville seurana, mihin halutaan liittyä ja edustaa seuraa sen punavalkoisissa ja mustissa väreissä ylpeydellä sekä ja jalkapallon näkyvyyttä ja mahdollistaa jalkapallon merkityksen kasvua kunnassamme ja saada yhä uusia lapsia, nuoria ja aikuisia niin pelikentille kuin katsomoonkin jalkapalloharrastuksen pariin ja näin edistää liikkumista ja sen mukana tuomia terveys- ja talousvaikutuksia.

Tärkeimpänä tehtävänämme on olla mahdollistamassa liikuntaharrastus kaikille halukkaille ja lajista kiinnostuneille yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ja sen myötä kaikkien junioreiden pysyminen hienon harrastuksensa parissa oppimalla liikunnallinen elämäntapa, mikä kantaisi koko aikuisiänkin.

Yhtenä toimintamme muotona on perustettu vähävaraisille suunnattu erillinen tili, mistä varoja käytetään hakemuksella taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Tällä pyritään helpottamaanja tasavertaistamaan harrastamiseen mukaan tuloa.

Seuratoiminta Suomessa on yhdistystoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenilleen. Pelaaja, siis myös lapsenne junioripelaajana on yhdistyksen jäsen. Alaikäisen pelaajan vanhemmat liittyvät jäseneksi seuraan maksamalla jäsenmaksun, joka sisältyy pelaajan kausimaksuun.

Jäsenet ovat seuran sääntöjen määräämällä tavalla oikeutettuja osallistumaan seuran vuosikokouksiin. Vuosikokouksessa päätetään seuran hallituksesta/johtokunnasta sekä mm. seuran budjetista, taloudesta ja jäsenmaksujen suuruudesta.

Joukkueen asioista suoraan päättää joukkueen johtoryhmä. Joukkueen johtoryhmässä toimii yleensä joukkueenjohtaja, huoltaja, taloudenhoitaja ja valmentaja. Johtoryhmän jäsenet voivat olla joukkueen tukiryhmän kokouksessa valitsemia, kaikilla tulee kuitenkin olla seuran hallituksen hyväksyntä.