SEURA

Jalkapalloseura Lapinlahden Pallo-95 ry syntyi nimenvaihdoksen yhteydessä, vuonna 1995. Jalkapalloa Lapinlahdella on pelattu jo useamman vuosikymmenen ajan, seuran nimi on vain välillä vaihtunut. Seura perustettiin alkujaan nimellä Lapinlahden Kisatoverit (LKT), vuonna 1946, nykyisin seura tunnetaan nykyisestä nimestään, Lapinlahden Pallo-95 (LaPa-95). Lapinlahden Vedon (LaVe) nimissä jalkapalloa pelattiin 2000 luvun puolella, toiminnan ollessa liki nollassa, ja pelaavia joukkueita oli vain miesten joukkue. Jäseniä seurassa on tällä hetkellä (31.12.2020) 378, rekisteröityjä pelaajia ja toimihenkilöitä jäsenistössä on 197, näistä alle 18 vuotiaita juniori-ikäisiä 135.

ARVOT

LaPa-95 haluaa ja pyrkii toiminnassaan menestymään monella eri tasolla ja kasvattamaan lapsia ja nuoria pelitaitojen lisäksi ihmisenä. Pidämme tärkeänä, että pystymme tarjoamaan harrastusmahdollisuuden, missä kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi taustoistaan riippumatta. Tavoitteena saada pelaajia ja ihmisiä, jotka ottavat huomioon pelikaverit, vastustajan pelaajat, toimihenkilöt, tuomarit, sietävät erilaisuutta ja kunnioittavat kanssaihmisiä. Seuramme pelaajat ja muut toimijat haluavat olla ihmisiä, jotka ottavat opikseen virheistä ja osaavat iloita onnistumisista niin yksilöinä kuin joukkueenakin. LaPa-95 on seura, missä arvostamme toisiamme, emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää. Seurassamme kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä, kyseenalaistaminen kuuluu kehitykseen, asiat voivat olla aina paremminkin ja ilman erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä emme pääse vanhoista tavoista, tottumuksista ja tekemisen mallista irti, mikä taas olisi jarruttamassa kehitystä. Harrastamisen hinta pidetään mahdollisimman alhaisena mahdollistaen harrastuksen aloittaminen matalalla kynnyksellä myös taloudellisesti. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii kehittämään seuraa etsimällä tapoja toiminnan edelleen parantamiseksi ja osallistumalla päätöksentekoon. Jokaiselle, olipa pelaaja, toimihenkilö tai muu toimija, tulee harrastuksen myötä jäädä positiivinen mieli, ja halu palata uudestaan. Harjoitukset ja pelit viedään läpi tosissaan, mutta hymy huulilla, iloisella mielellä, muistetaan että jalkapallo on vain peliä. LaPa-95:n pyrkimyksenä on mahdollistaa jokaiselle pelaajalle ja valmentajalle oman tasoinen etenemismahdollisuus omalla pelaaja-/valmentajapolullaan. Kannustamme lapsia liikunnan ja urheilun pariin, innostamme heitä liikkumaan myös omalla ajalla ja mahdollisimman monipuolisesti. Ohjaamme heitä terveisiin elämäntapoihin. Monipuolinen liikunta, sopiva harjoittelu, monipuolinen ravinto ja riittävä lepo antavat pohjaa liikunnalliseen, urheilulliseen ja terveeseen elämään. Seuraava linkki tuoreimmalle lasten ja nuorten liikkumissuositukselle.

7.4.2021 päivitetty liikkumissuositus 7-17 vuotiaille


TURVALLINEN HARRASTAMINEN

Lapinlahden Pallo-95 ry sitoutuu lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • Lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • Lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • Lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • Lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Turvallisuus harjoitus- ja pelitapahtumissa

 • Pidämme lasten ja nuorten turvallisuutta erittäin tärkeänä seurassamme.
 • Vanhemmille ilmoitetaan aina harjoituspaikasta ja harjoitusten kestosta. Jos harjoitukset poikkeuksellisesti loppuvat jostakin syystä ilmoitettua aikaisemmin, varmistaa valmentaja tai muu toimihenkilö harjoitusten päätyttyä, alle 12-vuotiaiden junioreiden osalta, että jokaisella lapsella on joku tuttu aikuinen noutamassa.
 • Valmentaja tai muu toimihenkilö varmistaa ennen harjoituksia, että kenttäalue on turvallinen. Poistetaan tarvittaessa ennen harjoitusten alkua kaikki kentälle kuulumaton, esim. roskat ja rikkinäiset välineet.
 • Jokaisessa harjoitus- ja pelitapahtumassa pyritään siihen, että läsnä olisi vähintään kaksi aikuista. Myös pelimatkoilla, mm. majoituttaessa, tulee vieraan lapsen/lasten ollessa kyseessä, on läsnä oltava kaksi aikuista.
 • Jokaisessa harjoitus- ja pelitapahtumassa tulee olla huoltolaukku (huoltajat). Jos huoltaja on estynyt, niin valmentaja tai muu toimihenkilö huolehtii paikalle jonkinlaisen ensiapuvälineistön, ellei harjoitus-/pelipaikalta löydy tarvikkeita. Pääsääntöisesti käytetään joukkueen omaa huoltolaukkua.
 • Pelaajien ja vanhempien yhteystiedot ovat Jopoxissa joukkueen alla henkilötietolomakkeessa.
 • Valmentajan tai muun läsnä olevan toimihenkilön tulee tietää harjoitus- tai pelipaikan tarkka osoite siltä varalta, että joutuu tekemään hätäilmoituksen tai tilaamaan esim. ambulanssin.

Vapaaehtoisen rikostaustaote

 • Pyydämme kaikilta uusilta joukkueiden toimihenkilöiltä rikostaustaotteen.
 • Rikostaustaotteessa näkyy mahdolliset huumausaine-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista saadut tuomiot.
 • Valmentajat/muut sitä tarvitsevat toimihenkilöt hakevat itse Oikeusrekisterikeskukselta rikostaustaotteen ja esittävät sen seuran johtokunnan jäsenelle tai heidän määräämälleen henkilölle.
 • Mikäli otteessa on jokin merkintä, henkilö ei voi toimia seurassamme toimihenkilötehtävissä.

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.5.2014. Tämän jälkeen vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta.

HARRASTAMISEN ILMAPIIRI

Jalkapallo opettaa niin fyysisiä kuin henkisiä taitoja. Haluamme pitää yllä oppimisen iloa. On tärkeää, että pieni ja suurempikin juniori saa turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Mutta yhtä tärkeää se on aikuisille, pelaajille, pelaajien perheille, seuran toimihenkilöille ja vapaaehtoisille seuratoimijoille. Harrastuksista ja elämästä tekee paremman se arkinen touhuaminen, jota voidaan tehdä yhdessä, tekeminen ja aherrus on silloin hauskempaa ja palkitsevampaa, kun sen voi jakaa samanhenkisten kanssa. Haluamme menestyä ja tehdä parhaamme, pelata ja voittaa, mutta muistamme, että kyse on vain pelistä ja yhteisestä harrastuksesta. Voitetaan tai hävitään, mutta sen teemme joukkueena, seurana. Iloitsemme toistemme onnistumisista, mutta tuemme myös silloin, kun toisilla ei mene hyvin. Kannamme ylpeydellä seuran värejä ja käyttäydymme tyylikkäästi kentällä ja kentän ulkopuolella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Urheiluseuran toimintaympäristö on vuosien varrella muuttunut. Alkuajoista seuran tehtävät ovat monimuotoistuneet yhteiskunnan kehityksen myötä. Nykyisin pelaamme alueellisia ja valtakunnallisia sarjoja, alkuaikojen kylien välisten ja piirin sisäisten sarjatoimintojen sijaan. Tarjoamme n. 200 nuorelle harrastuksen lähellä kotia, olemme vahva toimija myös nais- ja tyttöfutiksessa. Toimintamme koskettaa satoja ihmisiä Lapinlahdella ja tuhansia maan itäisellä alueella, mihin pelitoimintamme pääasiallisesti kuuluu. Olemme kasvaneet ja kehittyneet paljon ja koemme velvollisuudeksemme olla oman kunnan, lähialueen ja itäisen alueen jalkapalloilun kehittäjänä, yhteistyössä muiden seurojen ja yhteistyökumppaneidemme kanssa vastuullisena toimijana. Vaikka toiminta alueella olosuhteiltaan on haastavaa, pyrimme saamaan harrastukselle parhaat mahdolliset tilat ja olosuhteet harrastaa ja toimia.

KASVATUKSELLINEN MERKITYS

Peleillä, leikeillä ja joukkuetoiminnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kehityksessä. Yhdessä pelaaminen ja muu tekeminen opettaa lapsille niin uskoa itseen kuin luottamusta muihin ihmisiin ympärillä. Parhaimmillaan liikunta ja harrastaminen kehittää tunnetaitoja ja kannustaa tähtäämään kohti omia unelmia.

TASA-ARVOINEN HARRASTUS

Kaikki, mikä tekemisessämme on mahdollista, niin urheilussa, harrastuksissa, työssä, kuin unelmien tavoittelussa, mikä on mahdollista pojalle ja nuorelle miehelle, on mahdollista myös tytölle ja nuorelle naiselle. Haluamme, että seuramme ja asuinkuntamme on rohkea edelläkävijä tyttöjen tasa-arvossa. Tavoitteemme on, että kaikilla lapsilla on tasavertainen ja esteetön mahdollisuus harrastaa, kasvaa sekä kehittyä sukupuoleen katsomatta.

TAVOITTEET

 • Jalkapallon tulisi kuulua kaikille
 • Tarjota säännöllinen harrastus ja joukkuepelaamisen riemua
 • Tarjota mahdollisimman hyvät puitteet harrastukselle lähellä kotia
 • Pyrimme pitämään harrastuksen kulut pieninä
 • Tasavertainen toiminta ikään, sukupuoleen tai mihinkään muuhun liittyen
 • Tukea ja kannustaa lasten ja nuorten monipuolista liikuntaa
 • Olla mukana kehittämässä osaltamme alueen jalkapalloa
 • Halu kehittyä ja tulla paremmaksi toiminnassaan joka päivä
 • Saada kaikille harrastajille koulutetut valmentajat ja toimihenkilöt
 • Mahdollistaa jokaiselle pelaajalle tasonsa mukainen pelaajapolku
 • Olla luotettava ja merkityksellinen kumppani yhteistyökumppaneillemme

LAPA-95 LINJAUS VALMENNUKSEEN

Valmennuksessa pyrimme kaikkien valmentajien ja valmennettavien vuorovaikutuksella kehittämään omaa pelityyliä. Leikkien, erilaisten pelien/kisojen, sekä monipuoliseen liikuntaan, liikkuvuuteen, koordinaatioon ja yleiseen kehon hallintaan tähtäävillä harjoitteilla edesautetaan myös lajikohtaista oppimista, kohti vanhempia ikäluokkia ja aikuisten joukkueita mentäessä, pyrkiä kaikille rakentamaan tasonsa mukaisen pelaajapolun omassa seurassa tai kasvattamalla pelaajaa oman halunsa ja intonsa mukaisesti tähtäämään korkeammalle tasolle kasvattamalla sinne valmiimman pelaajan. Pelaajalähtöinen, yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärtäminen ovat valmennuksen tavoitteena pelaajien ikäluokissaan. Kaikki harjoitukset pyritään suunnittelemaan niin, ettei väliin jäisi ns. ”luppoaikaa” ja odottelua, vaan liikettä ja toimintaa olisi 80% harjoitusajasta ja kaikki harjoitukset innostavia ja kehittäviä. Ikäkausittain lisääntyvä harjoittelu tuo mukanaan myös pelitavan määräytymistä, keskittyen enemmän ja enemmän pelin eri osa-alueiden hallintaan; *pallollinen pelaaminen, *puolustaminen,*pelin avaaminen,*tilanteen vaihto,*hyökkääminen,*maalinteko. Seuran/joukkueen omaa pelitapaa voisi pitkälti kuvata SPL:n valmennuslinjan pohjalta seura- ja valmentajakohtaisin ”lisämaustein” muokatuksi LaPa-95- pelitavaksi.

Ei ole sattumaa, että joku pelaaja tai joukkue on osaavampi, liikunnallisempi tai kovakuntoisempi kuin muut. Kukaan meistä ei saa geeneissä sellaisia kykyjä, että olisimme automaattisesti taitavampia kuin kanssapelaajamme. Taito on aina ahkeran harjoittelun, hyvän asenteen, innokkuuden, hyvän valmentautumisen ja halun vääjäämätön lopputulos. Meidän on löydettävä oikeat vastaukset lasten harjoittelun tärkeimpiin kysymyksiin:

 • Mitä tehdään?
 • Miksi tehdään?
 • Miten tehdään?


VALMENNUKSEN TOTEUTTAMINEN

 • Asetetaan tavoitteita ja painopistealueita eri kausille, jaksoille, harjoituksiin
 • Harjoitusten suunnittelu (kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelmat)
 • Opettaa ja harjaannuttaa taitoja kehityksen eri vaiheissa, jolloin monesti opitaan ensi yrityksellä ja uuden oppiminen innostaa lisäharjoitteluun
 • Eri osatekijöiden kehittäminen monipuolisesti sopivalla kuormituksella, vaihtelevia harjoitusmenetelmiä ja harjoitteita käyttäen
 • Taitavuutta ja liikettä kehittävien liikkeiden oltava kullekin yksilölle sopivia
 • Erilaisten koordinaatioharjoitteiden ja liikemallien harjoituksilla laajennetaan liikevarastoa, jonka pohjalta voidaan kehittää yhä uusia liiketaitoja ja kehon hallintaa
 • Innostetaan ja kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun
 • Harjoittelumäärän ja -tehon vuosittainen lisääminen
 • Kehityksen seuraaminen , jokaisella lapsella on oma tahtinsa kehittymisessä
 • Vältetään turhia katkoja harjoituksissa
 • Samaa harjoitusta tehdään riittävän kauan ja suoritusta toistetaan riittävän monta kertaa. Ohjataan oikein tehtyihin ja onnistuneisiin suorituksiin, pyritään heti korjaamaan mahdollisia virheitä
 • Levon ja rasituksen tasapaino harjoituksissa ja harjoittelussa pelaamisen ohella
 • Palaute onnistumisista. Vältetään negatiivista palautetta, näin saamme vahvistettua oppimishalua ja motivoitua tavoittelemaan seuraavaa tavoitetta
 • Annetaan pelaajille mahdollisuus ratkaista harjoittelussa ja pelaamisessa ongelmia itse, puuttumatta kaikkiin ohjaamalla

LaPa-95:n valmennuslinja omana sivunaan.

JOUKKUEET 2022

Miehet

Joukkue osallistuu Miesten Neloseen ja Regions` Cupiin. Joukkueen ikärakenne on laaja, 16-57 vuotta. Joukkue on asettanut kauden tavoitteeksi Sarjapaikan säilyttämisen Nelosessa.

LaPa-95 miesten joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai vastuuvalmentajaan ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Yhteystiedot

Joukkueenjohtaja: Jari Pulkkinen

Puhelin: 0505965062

Sähköposti: jari.pulkkinen(*)painotalo-seiska.fi

Vastuuvalmentaja: Antti Intonen

Puhelin: 0401866005

Valmentaja: Pele Koljonen

Puhelin: 0449848758

Harjoitusvuorot talvikaudella

 • Tiistai klo 19.30-21.00 Monarin Sali
 • Perjantai klo 17.00-18.30 Monarin Sali
 • Lauantai klo 18.00-19.30 Iisalmen jalkapallohalli

Naiset

Joukkue pelaa Naisten Itäisen alueen Kolmosta. Tavoitteeksi on asetettu sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon. Joukkue koostuu 16-26 vuotiaista pelaajista.

LaPa-95 Naisten joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Harjoitusvuorot talvikaudella

 • Maanantai klo 19.30-21.00 Monarin sali
 • Torstai klo 17.00-18.30 Monarin sali
 • Lauantai klo 19.00-20.30 Iisalmen jalkapallohalli

LaPa-95 ja Klubi-36 (Iisalmi) ovat tehneet yhteisjoukkuesopimuksen. Klubi-36 YJ pelaa T18 Kakkosta. LaPa-95:n ikänsä puolesta joukkueeseen mahtuvat pelaavat myös yhteisjoukkueessa kauden 2022. Yhteisjoukkueessa pelaaville on harjoitusvelvoite sovittu talviaikaan kerran viikossa.

Yhteystiedot

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Vastuuvalmentaja: Pele Koljonen

Puhelin: 0449848758

Joukkueenjohtaja: Ritva Pekkarinen

Puhelin: 0405302468

Sähköposti: ritupekka04(*)gmail.com

T15 (2007 syntyneet tytöt)

Joukkueessa pelaa 07-08 syntyneitä tyttöjä. T15 pelaa talvikauden alueen Futsal sarjan Ykköstä. Jalkapallokaudella joukkue muotoutuu samoista pelaajista. Osa LaPa-95 joukkueen pelaajista pelaa myös kaudella yhdessä Iisalmelaisen Klubi-36 joukkueen kanssa muodostetun yhteisjoukkueen mukana. Klubi-36 YJ pelaa T15 Liiga Pohjoisessa.

LaPa-95 T15 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajaan Pekka Torviseen tai joukkueenjohtajaan Rami Luttiseen ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Harjoitusvuorot talvikaudella

Tiistai klo 18.30-20.00 Varpaisjärven liikuntahalli

Sunnuntai klo 13.30-15.00 Monarin Sali

Yhteystiedot

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin: 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Joukkueenjohtaja: Rami Luttinen

Puhelin: 0403488602

Sähköposti: luttinenr1(*)gmail.com

P13 (2009 syntyneet pojat ja tytöt)

LaPa-95/P12 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajaan tai joukkueenjohtajaan ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Yhteystiedot

Valmentaja : Taivo Pihtjõe

Puhelin: 0401838723

Sähköposti: pihtjetaivo(*)gmail.com

Valmentaja: Tuomas Pesonen

Puhelin: 040 559 2578

Joukkueenjohtaja: Laura Juntunen

Puhelin: 0401392899

Joukkueenjohtaja Merily Pihtjõe

Puhelin: 0401838758

Sähköposti: merilynirgi(*)gmail.com

Harjoitusvuorot talvikaudella

 • Torstai klo 18.30-20.00 Varpaisjärven liikuntahalli
 • Lauantai klo 15.00-16.30 Monarin sali
 • Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

P11 (2011 syntyneet pojat ja tytöt)

LaPa-95/P11 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajaan Pekka Torviseen tai joukkueenjohtajaan, Susanna Ollikaiseen ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Yhteystiedot:

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin:0445540605

Sähköposti:pekkatorvinen95(*)gmail.com

Valmentaja: Tuomas Pesonen

Puhelin: 040 559 2578

Vastuuvalmentaja: Pele Koljonen

Puhelin: 0449848758

Joukkueenjohtaja: Susanna Ollikainen

Puhelin: 0504334666

Harjoitusvuorot talvikaudella

 • Maanantai klo 18.30-19.30 Monarin Sali
 • Perjantai klo 17.00-18.30 Varpaisjärven liikuntahalli
 • Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

P10 (2012 syntyneet pojat ja tytöt)

LaPa-95/P10 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan Anni Mantsiseen tai joukkueenjohtajaan Susanna Vataseen ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin.

Yhteystiedot:

Vastuuvalmentaja: Anni Mantsinen

Puhelin: 0503633698

Sähköposti:anni.mantsinen(*)gmail.com

Valmentaja: Jaakko Tuppurainen

Puhelin: 0409636798

Joukkueenjohtaja: Susanna Vatanen

Puhelin: 0443416082

Sähköposti: susannavatanen(*)gmail.com

Harjoitusvuorot talvikaudella

 • Tiistai klo 17.00-18.30 Monarin Sali
 • Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

P9 (2013 syntyneet pojat ja tytöt)

LaPa-95 P9 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajiin tai joukkueenjohtajaan Anni Jaloniemeen ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin

Yhteystiedot

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin: 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Valmentaja: Anni Mantsinen

Puhelin: 0503633698

Sähköposti:anni.mantsinen(*)gmail.com

Valmentaja: Katja Savolainen

Puhelin: 0503730862

Sähköposti: katja.savolainen(*)outlook.com

Joukkueenjohtaja: Anni Jaloniemi

Puhelin: 0443344209

Sähköposti: anni.jaloniemi(*)gmail.com

Harjoitusvuorot talvikaudella

Keskiviikko klo 17.00-18.30 Monarin sali

Perjantai klo 17.00-18.30 Portaanpään sali

Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

P8 (2014 syntyneet pojat ja tytöt)

LaPa-95 P8 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajiin tai joukkueenjohtajaan ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin

Yhteystiedot

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin: 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Joukkueenjohtaja:

Puhelin:

Sähköposti: (*)

Harjoitusvuorot talvikaudella

Keskiviikko klo 17.00-18.30 Monarin sali

Lauantai klo 13.30-15.00 Monarin sali

Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

Tytöt/Harraste (2012-2015 tytöt)

LaPa-95 T10 joukkueen toiminnasta kiinnostuneiden pelaajien tulee olla yhteydessä joukkueen valmentajiin tai joukkueenjohtajaan ennen osallistumista joukkueen harjoituksiin

Yhteystiedot

Valmentaja: Pekka Torvinen

Puhelin: 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Valmentaja: Heidi Komulainen

Puhelin: 0442805983

Sähköposti: hice83(*)hotmail.com

Joukkueenjohtaja:

Puhelin:

Sähköposti: (*)

Harjoitusvuorot talvikaudella

Tiistai klo 17.00-18.00 Monarin sali

Sunnuntai klo 10.00-11.00 Iisalmen jalkapallohalli

LAPA-95:N JOUKKUEIDEN VALMENNUSTIIMIT KAUDELLE 2022

Lapinlahden Pallo-95 ry etsii lisää innokkaita ja motivoituneita henkilöitä toimimaan seurassa valmentajana tai apuvalmentajana juniorijoukkueissa. LaPa-95:n tavoitteena on tarjota valmentajilleen eri osaamistasojen mukaisia valmennuspolkuja ja joukkueita.

Mikäli haluat tietää lisää valmennuksesta ja valmennustarpeessa olevista joukkueista, olethan yhteydessä Pekka Torviseen tai Jari Pulkkiseen.

Yhteystiedot:

Pekka Torvinen

Puhelin: 0445540605

Sähköposti: pekkatorvinen95(*)gmail.com

Jari Pulkkinen

Puhelin: 0505965062

Sähköposti: jari.pulkkinen(*)painotalo-seiska.fi