Seurajäsenyys

SEURAJÄSENYYS

Liityttyään jäseneksi seuraan, pelaaja yleensä saa seuran edustusoikeuden. Kun pelaaja vaihtaa seuraa, hän samalla liittyy uuden seuran jäseneksi ja hänen on saatava vanhasta seurasta edustusoikeustodistus eli siirtopaperi. Alaikäisen pelaajan osalta, vanhempien tulee pyytää edustusoikeustodistus vanhasta seurasta ja se on hänelle annettava, mikäli velvoitteet (mm. maksut) vanhaa seuraa kohtaan on hoidettu.

Jäsenet seurassa ovat:

1.Pelaajajäsen

-Maksavat hallituksen vuosittain määräämän kausi-/jäsenmaksun.

-Pelaajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

2.Nuorisojäsen

  • - Nuorisojäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
  • -Alle kahdeksantoista (18)-vuotiaalla nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
  • -Maksavat hallituksen vuosittain määräämän kausi-/jäsenmaksun.

3.Varsinainen jäsen (vuosijäsen)

-Suorittavat seurakokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

-Vuosijäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni, kun jäsenmaksu on maksettuna seurakokousta edeltävältä kalenterivuodelta.

4.Kannatusjäsen

-Joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.

-Suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

-Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei kuitenkaan äänioikeutta

5.Vapaajäsen, Kunniajäsen, Kunniapuheenjohtaja

-Ei jäsenmaksuvelvoiteta

-Seurasääntöjen mukainen kutsuminen jäseneksi

- Jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus,ei kuitenkaan äänioikeutta, muutoin kuin säännöissä esitellä tavoin.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja osoite.

Jäsen voi halutessaan erota seurasta, siitä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


   
Lisää uutisia
Lapinlahden Pallo-95
«  Syyskuu   »
Kategoriat