Lapinlahden Pallo-95Julkaistu: 14.01.2022 00.00

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa

Määräys

Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys tulee voimaan 17.1.2022 ja on voimassa 14.2.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että osallistujien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa tilassa alle ISAVI/82/2022 3 (52) kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Määräys on voimassa 15.1.2022 – 14.2.2022.

PÄÄTÖS 14.1.2022

Huomiotavaa!! Kyse on määräyksestä, ei suosituksesta.

18.1.2022

Koronaepidemian rajoitustoimet Pohjois-Savossa muuttuvat 18.01.2022 alkaen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit ovat päättäneet yhtenäistää Pohjois-Savon kuntien toimintatavat koronaepidemian vastaisissa toimissa. Linjaukset pohjautuvat Pohjois-Savon alueella muuttuneeseen epidemiatilanteeseen ja kasvaneisiin tartuntamääriin, jonka vuoksi tartunnanjäljitys on menettänyt merkitystään. Resursseja tulee keskittää muihin tehtäviin kuten rokottamiseen ja muuhun terveydenhuoltoon. On myös katsottu järkeväksi, että sairaanhoitopiirin kunnissa ei toimita keskenään kovin erilaisin käytännöin vaikkakaan epidemiatilanne ei ole samankaltainen kaikkien kuntien alueella. Myös Lapinlahdella noudatetaan jatkossa näitä käytäntöjä:

Jäljitys
COVID-19 tapausten nopean lisääntymisen vuoksi tartunnanjäljityksellä emme voi rajata epidemiaa. Rajallisia henkilöstöresursseja kohdennetaan rokottamiseen ja muihin terveydenhuollon tehtäviin. Jäljitystä tehdään riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muualla altistuneiden kuntalaisten suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Altistuneiden tulee jäädä oireiden ilmaantuessa heti kotiin.
Karanteenit ja eristäminen
Luovumme karanteeneista altistumistilanteissa. Terveydenhuollossa positiivisen testituloksen saaneen eristysaika on 5 vuorokautta testauspäivän jälkeen, mikäli oireet ovat lievät, eikä kuumetta ole enää ollut vuorokauteen. Mikäli oireet kuitenkin jatkuvat voimakkaina, voidaan hoitavan lääkärin arvion mukaan poissaoloa tarvittaessa jatkaa sairauslomana. Tartunnan saaneet saavat ilmoituksen tartunnasta tekstiviestillä. Lapinlahdella kontaktoimme sairastuneet myös puhelimitse. Perheensisäisessä altistuksessa oireeton perheenjäsen voi mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin oireettomana, mutta suosittelemme hänelle kotitestiä heti ja kolmantena päivänä koronaan sairastuneen oireiden alkamisesta. Jos altistuneelle ilmaantuu oireita tai oireettoman kotitestitulos on positiivinen, tulee hänen jäädä heti kotiin.

Miten toimin, jos asun samassa asunnossa tai olen ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa?
• Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia ei-välttämättömiä kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
• Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
• Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja.
• Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, koulussa suositellaan käyttämään maskia 1-luokka-asteesta alkaen
Testaus

Epidemiatilanteen vaikeutuessa terveydenhuollon testauskapasiteetti on kuormittunut.
Lieväoireisten ei tule hakeutua terveydenhuoltoon laboratoriotestiin, jos ei kuulu koronaviruksen suhteen vakavan taudin riskiryhmiin eikä ole potilastyötä tekevä sote-työntekijä vaan hän voi tehdä kotonaan pikatestin. Positiivisen kotitestituloksen saanutta suositellaan pysyttelemään omaehtoisesti eristyksissä 5 vrk ajan testipäivästä laskien. Vaikka testitulos olisi negatiivinen, kontakteja kehotetaan välttämään ainakin 5 vrk ajan oireisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan. Linkki THL ohjeeseen: https://thl.fi/fi/-/lievien-koronavirusoireiden-takia-ei-yleensa-tarvitse-kayda-testissa-valta-kontakteja-viiden-paivan-ajan-ja-noudata-alueellisia-ohjeita
Terveydenhuollon testauskapasiteetti kohdennetaan lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin.
Kenelle oireiselle suositellaan terveydenhuollon koronatestiä?
1. vakavaan koronavirustaudin riskiryhmään iän (yli 60 vuotta), sairauden tai lääkityksen takia kuuluvalle. Katso koronan riskiryhmät Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät - THL
2. raskaana olevalle tai 6 viikon sisällä synnyttäneelle
3. henkilölle, jolla on verisuonitukoksen merkittäviä riskitekijöitä (esim. aikaisempi veritulppa, tukosalttius, monivamma, suuri leikkaus 1 kk sisällä, reilu ylipaino), eikä hänellä ole verenohennushoitoa ennestään
4. sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä työskentelevälle tai ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa asuvalle tai työskentelevälle
5. henkilölle, jonka kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
6. sairaus edellyttää lääkärin arvion mukaan testiä.

Kenelle oireettomalle suositellaan terveydenhuollon koronatestiä?
1. potilastyötä tekevälle sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijälle, jonka perheenjäsen on sairastunut koronaan. Mikäli työntekijällä on työvuoroja, tehdään testi kolmantena ja viidentenä päivänä perheenjäsenen oireiden alkamisesta.
2. maahantulon jälkeen 3-5 vrk:n sisällä testiin määrätyille

Jukka Tiihonen
johtava lääkäri
Lapinlahden kunta