Julkaistu: 16.12.2020 00.00

Harrastamisen hinta

Harrastamisen hinta

Seurassa on harrastamisen hinta pidetty mahdollisimman alhaalla kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi. Seura-/kausimaksu käytetään kokonaisuudessaan mm. sarjojen osallistumismaksuihin, peliasuihin ja huolto-/valmennustarpeistoon. Noin kolmasosa pakollisista menoista saadaan katettua kausimaksuilla, kaksi kolmasosaa saadaan yhteistyökumppanuuksien ja sponsoritoiminnan kautta.

Mitä tehdä kun taloustilanne on tiukka?

Voi kuitenkin tulla tilanteita, jolloin matalakin kynnys on korkea.

Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa joukkue- ja seuramaksua, toivomme että otatte hyvissä ajoin yhteyttä oman joukkueenne joukkueenjohtajaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja mietitte suunnitelman kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Joukkueenjohtaja auttaa tarpeen mukaan hakuprosessissa.

Seuralla on pankissa vähävaraisten tukitilin nimellä tili, mitä kautta seura voi tukea erillisten hakujen kautta niitä seurayhteisön lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen jatkamaan urheiluharrastustaan. Tilin varat täydentävät muuta samaan tarkoitukseen asetettua tukitoimintaa, kuten Suomen Palloliiton avustusjärjestelmää. Tilin varat käytetään vähävaraisille jaettavina tukina eikä niitä voida osoittaa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tililtä voidaan kuitenkin maksaa sellaisia lakisääteisiä kuluja, jotka on toiminnan kannalta välttämätöntä kattaa. Haku tukiin tapahtuu seuraan toimitettavalla vapaamuotoisella hakemuksella.

Tukea voi saada useammankin yhteisön/toimijan kautta, mm.

Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Oppimateriaalituki

Harrastustuki

Mentorointi

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/

Lapinlahden ev.lut. seurakunta

Diakoniatyöltä on mahdollista hakea avustusta anomuksesta välttämättömiin elinkustannuksiin. Anomus tehdään aina yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudelliset tukitoimet on tarkoitettu osaksi diakonia-asiakkaan kokonaisvaltaista tukea ja se on luonteeltaan tilapäistä. Taloudellinen tuki toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä niin sosiaalitoimen kuin muidenkin tarvittavien tahojen kanssa. Anomukseen tarvitaan tositteet tuloista ja menoista sekä sosiaalitoimen normilaskelma. Yhteistyö tapahtuu aina asiakkaan luvalla. Avustaminen tapahtuu diakonisin perustein vaikean tilanteen ylipääsemiseksi ja on tarkoitettu kertaluontoisesti annettavaksi. Avustuksia ei voi saada käteisenä, vaan tuki toteutetaan joko maksamalla suoraan lasku tai ruokapankin avustuksina.

Hope

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

Lapinlahden kunta

Kunnan sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin. Sosiaalitoimi ohjaa tukea hakevan tarvittaessa Kelan palveluiden piiriin.

Pohjois-Savon Liikunta

PSL:n juhlarahasto vähävaraisten perheiden liikunnan tukemiseksi.

Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Rahaston kummina on hiihdon maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen. Hän toteaa, että on hienoa olla mukana näin tärkeää tarkoitusta varten perustetussa rahastossa. Iivon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa jossakin haluamassaan lajissa.

Kohderyhmänä ovat ala- ja yläasteikäiset lapset ja nuoret.

https://www.pohjois-savonliikunta.fi/psl/psl-n-juh...

Seuran uusimmat