Varainhankinta

 Joukkueet hankkivat varoja toimintaan erilaisilla talkoilla. Joukkueessa on nimetty varainhankintavastaava/tilinhoitaja , jonka tehtäviin kuuluu varainhankintojen järjestäminen ja huolehtimaan siitä, että joukkueen menot kauden aikana pysyvät tasapainossa tuloihin nähden. Varainkeruu tulevaan kauteen tapahtuu oman joukkueen myynteinä/talkoina. Varainhankintavastava/tilinhoitaja ottaa selville, mitä myydään/tehdään, hoitaa tilaukset, jaon, tilitykset yms. juoksevat myyntiin/talkoisiin liittyvän. Kioskitoiminnasta joukkue vastaa omien pelien ja seuraohjeistuksen mukaan myös muissa pelitapahtumista. 

Varainhankintavastaava/rahastonhoitaja:

Pirkko Olanterä

Varainhankintavastaava/Rahastonhoitaja:

-        Järjestää joukkueen talkoot ja muun varainkeruun

-        Hoitaa joukkueen rahaliikenteen seuraan

-        Listaa maksut ja toimittaa seuraan

-        Käteiskassa

-        Kioskitoiminta

-        Yhteistyökumppanit (sponsorit)

SEURAOHJEISTUSTA VARAINHANKINTAAN:

Joukkueen kauden varainkäyttösuunnitelma hyväksytään joukkueen tukiryhmän kokouksessa ja sen tulee sisältää kaikki suunnitellut kauden tulot ja kulut. Tukiryhmän tulee tietää mitkä ovat kauden kulut per pelaaja ja miten joukkueen varainhankinta siihen mahdollisesti vaikuttaa.
Joukkueenjohtaja esittelee seuran hallitukselle tukiryhmän hyväksymän joukkueen vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka liitteenä on joukkueen varainkäyttösuunnitelma.

Joukkue laatii toimintakertomuksen ja varainkäyttöraportin, jotka liitetään seuran tilinpäätökseen seuran antamien ohjeiden mukaisesti.

  • Seuran tilinpäätökseen tulee liittää ohjeiden mukaisesti alkuperäisinä kaikki joukkueen tiliotteet ja tositteet. Tilinpäätöksen hyväksyy seuran hallitus.
  • Joukkue vahvistaa toimintakertomuksen ja mahdollisten tositetarkastajien tarkastaman varainkäyttöraportin tukiryhmän kokouksessaan. Joukkueen tositetarkastajien tehtävä on valvoa, että joukkueen taloutta hoidetaan tukiryhmän kokousten päätösten mukaisesti.

Seuran tili

Seuralla  Edustusjoukkueen päätili mistä hoidetaan kaikki edustusjoukkueen rahaliikenne ja junioreiden päätili, jonka kautta hoidetaan kaikkien
seuran  junioreiden yhteinen rahaliikenne (kausimaksut, asumaksut, seuran myynnit,  yms.) Jokaisella juniorijoukkueella on lisäksi oma tilinsä missä hoidetaan joukkueen tuotot ja menot. Joukkueiden tileille on varainhoitajille rajattu käyttöoikeus varojen käteistalletuksia varten (esim. erilaiset kioski- ja myyntitulot). Pyritään joukkueittain suorittamaan kaikki maksut viitesiirtoina. Näin seuran kokonaismaksuliikenne ja kirjanpito on helpommin hallittavissa ja valvottavissa.

  • Joukkueet toimittavat hyväksymänsä laskut seuran ohjeiden mukaisesti seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi.

Joukkueella voi olla seuran ohjeistuksen mukainen varainhankintaryhmä, joka toimii varainhankinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaikki varainhankinta on tehtävä seuran nimissä. Seuralla tulee olla selkeät ohjeet joukkueen varainhankintaoikeuksista ja -velvoitteista.

Kaikkien joukkueiden säännöissä tulee ilmetä velvoite osallistua pelien, turnausten ja muiden mahdollisten seuran järjestämien tapahtumien osalle, kioskipalvelujen toimintaan osallistumisen omien vuorojensa mukaisesti. Kaikilla joukkueen jäsenillä osallistumisvelvollisuus.

Kaikkien pelaajien joko itsensä tai alaikäisen pelaajan kohdalla vanhemman tai muun huoltajuussuhteen omaavan sekä kaikkien muiden joukkueen jäsenien on osallistuttava joukkueen varainhankintaan, joukkueiden sopiman käytäntönsä mukaisesti osallistumalla järjestettyyn varainhankintaan (talkoot, myyjäiset yms.) Mikäli ei osallistu suunniteltuun ja järjestettyyn varainhankintaan voi joukkue, ja viime kädessä seura irtisanoa kyseisen pelaajan osallistumisen harjoitus- ja pelitapahtumiin. 

Mitä itsenäistä varainhankintaa joukkue voi tehdä?
-Talkoot
-Mainosmyynti (peliasut, julkaisut), seuralla on yhteiset sopimusmallit ja -hinnat mainospaikkojen suhteen. (Peli-/seura-asujen mainospaikat vuoteen 2020 sovittu, mahdollisista lisäyksistä asupainatuksiin vastaa seura, ei joukkue) Sponsorihankinta seuran ohjeistuksen mukaan.                                                    
-Muu mahdollinen varainhankinta

Yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, mikä seura yleensä on, nauttii mm. veroetuja, joiden säilyttämiseksi
voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omaisuus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi.