Toiminta

Kiinnostaako jalkapallo?

Kaikki 2006-2008 syntyneet aloittelevat jalkapalloilijat, jalkapallosta ja liikunnasta kiinnostuneet, ovat tervetulleita LaPa-95:n Dn12 junioriryhmään kokeilemaan jalkapalloa harrastuksena. Ikäryhmä harjoittelee kaksi-kolme kertaa viikossa tunnin, puolitoista kerrallaan ja oppia harjoitteiden kautta syvemmin sääntöjä, tekniikkaa ja taktiikkaa. Tavoitteena lajin perustuntemus, osaamisen kehittäminen ja tekeminen joukkueen jäsenenä siirryttäessä leikkimaalmasta kilpasarjaan. 

Kaudella 2019 joukkue pelaa Itä-Suomen Piirin.  P12 sarjaa. Sarja kuuluu jo kilpasarjaluokitukseen ja on ensimmäinen ikäryhmä, missä ratkaistaan sarjasijoitukset pisteytyksellä.  P12 juniorit tulevat koostumaan pääsääntöisesti  06 - 08 syntyneistä pojista. 

Joukkueiden toiminta tulee olla seurasäännösten, lakien ja määräysten mukaista.

Seura ei vastaa sille etukäteen sopimatta jääneistä ja hyväksymättömistä maksuista. Näistä vastaavat joukkue tai joukkueen jäsenet yksin tai yhdessä.

Joukkueiden tulee noudattaa tiettyjä sponsorisopimusten mukaisia pukeutumissääntöjä.

Lisätietoa sivuston keskustelupalstalla tai ottamalla yhteyttä suoraan joukkueen yhteyshenkilöön, Pekka Torvinen, puh. 044-5540605.

Seuratoiminta

Seuratoiminta Suomessa on yhdistystoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenilleen. Lapsesi on siis yhdistyksen jäsen. Voit liittyä myös itse jäseneksi seuraan maksamalla jäsenmaksun. Jäsenet ovat seuran sääntöjen määräämällä tavalla oikeutettuja osallistumaan seuran vuosikokouksiin. Vuosikokouksissa päätetään seuran hallituksesta/johtokunnasta sekä mm. seuran budjetista, taloudesta ja jäsenmaksujen suuruudesta.

Joukkueen asioista suoraan päättää joukkueenjohto. Joukkueenjohdossa toimii yleensä vanhempainillassa vanhemmista valitut joukkueenjohtaja, huoltaja, rahastonhoitaja sekä mahdollisesti muitakin tehtäviä varten valittuja vanhempia. Valmentajat voivat olla seuran nimeämiä ja/ tai vanhemmista valittuja.

Liityttyään jäseneksi seuraan lapsesi yleensä saa seuran edustusoikeuden. Kun lapsesi vaihtaa seuraa, hän samalla liittyy uuden seuran jäseneksi ja hänen on saatava vanhasta seurasta edustusoikeustodistus eli siirtopaperi. Vanhempien tulee pyytää edustusoikeustodistus vanhasta seurasta ja se on hänelle annettava, mikäli velvoitteet (mm. maksut) vanhaa seuraa kohtaan on hoidettu.

Harjoittelu joukkueessa tapahtuu yleensä seuran varaamilla vuoroilla. Joukkue ja sen jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan vuoroillaan siisteydestä, eli kentälle tai pukukoppeihin ei saa jättää roskia. Harjoituksista ja peleistä poissaolosta on tapana ilmoittaa valmentajalle, joukkueessa sovitulla tavalla. Valmentaja johtaa ja ohjaa peliä ja harjoituksia. Kun seuralla on varattu harjoitusvuoro kentällä, ei kentällä samaan aikaan saa olla muita urheilijoita ilman valmentajan lupaa. Tämä on hyvä ymmärtää, kun ohjataan lasta omatoimiseen harjoitteluun kentille. Yleensä kentät ovat iltaisin varattuja.

Terminologian yhtenäistämiseksi muutama huomio:
Joukkueen johtoryhmä = seuran vahvistamat joukkueen toimihenkilöt
Joukkueen tukiryhmä = joukkueen pelaajien vanhemmat, toimihenkilöt ja muut tukijat
Varainkäyttösuunnitelma = joukkueen budjetti
Varainkäyttöraportti = joukkueen tilinpäätös (koska budjetti ja tilinpäätös ovat virallisia vain
seuratasolla).

Seuran ohjeistus joukkueen johtoryhmän valintaan.  Joukkueiden johtoryhmä valitaan joukkueen yhteisissä kokouksissa (palavereissa) Johtoryhmän jäsenet joukkueissa ovat seuran vahvistamia,  joten viimekädessä seuran hallituksella on oikeus valita, sekä tarvittaessa erottaa toimihenkilöt, riippumatta siitä kuka valinnan on tehnyt.
Johtoryhmän jäsenillä on sovitut, omat, selkeät tehtävät. Johtoryhmän tulee laatia sisäiset keskinäiset säännöt, joiden mukaan johtoryhmä toimii. On tärkeää, että kaikki johtoryhmän jäsenet ovat mukana suunnittelemassa ja käsittelemässä joukkueen asioita.

Joukkueen Johtoryhmä:

-        Valmentaja

-        Joukkueenjohtaja

-        Huoltaja

-        Varainhankintavastaava (rahastonhoitaja)

-        Tiedottaja

-        Turnausvastaava

-        Varustevastaava

Joukkueen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman käsittelyn jälkeen tulee kaikilla toiminnassa mukana olevilla toimijoilla ja perheillä olla selvä käsitys tulevan kauden toiminnasta, sen tapahtumista ja kustannuksista. Suunnitelmaan voi kuitenkin syystä tai toisesta tulla muutoksia. Mahdolliset muutokset tulee aina käsitellä tukiryhmässä. Joukkueen tukiryhmän kokoukseen on hyvä viedä hyvin valmisteltu joukkueen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää:

 • Tavoitteet: urheilulliset, valmennukselliset, kasvatukselliset jne.
 • Kausisuunnitelma
 • Kuukausisuunnitelma
 • Joukkueen varainkäyttösuunnitelma

Koko joukkueen johtoryhmän tulee osallistua toimintasuunnitelman laadintaan. Seuran tulee hyväksyä toimintasuunnitelma, sekä hyväksyä valmennuksellinen ja kilpailullinen osuus. Toimintasuunnitelman on oltava seuran linjan mukainen.

Joukkueen tukiryhmä:

-        Pelaajien vanhemmat, toimihenkilöt ja muut tukijat

Tukiryhmän kokoukset
Seuran ohjeistuksen mukaan joukkueen tukiryhmän kokousten pitämisestä ja niissä käsiteltävistä asioista sekä päätöksenteosta päättävät yhdessä joukkueen johtoryhmä ja tukiryhmä ja päätökset oltava seurakäytännön mukaisia ja tulee hyväksyttää seuran hallituksella.

Tukiryhmän tehtävänä seurassa on mm. seuraavaa:

-        Laaditaan Urheilun pelisäännöt joukkueelle (tukiryhmän / pelaajien pelisäännöt)

-        Toimintasuunnitelman vahvistaminen

-        Taloustilanne (ainakin neljä kertaa kaudessa)

-        Vuosikello (toimintakalenteri)

-        Muistio

-        Toiminnan arviointi ja kehittäminen

-        Antaa perustiedot seuran toiminnasta

Toimintakalenteri

Monet asiat toistuvat vuosittain vain kerran ja tiettynä aikana, joten aikarajat ovat tarkkoja. Tämän asian
hallintaan on toimintakalenteri oiva apuväline. Toimintakalenteriin kirjataan kaikki erilaiset tehtävät, asiat
ja määräajat (SPL:n, piirin, seuran ja joukkueen), jotka tulee hoitaa. Kalenteri on usein seuran laatima, jota joukkue voi osaltaan päivittää.

Toimintakalenterissa on mm:

 • Joukkuetietojen päivitys: johtoryhmä, pelaajat (pelaajakortti, terveystiedot), henkilötietojen ylläpito /luovutus.
 • Sarjailmoittautumiset
 • Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma
 • Pelipassit, vakuutukset, siirrot jne.
 • Urheilun Pelisäännöt (vanhempien ja pelaajien)
 • Tukiryhmän kokoukset
 • Varainkäyttöraportointi
 • Toimintakertomus
 • Päättäjäiset

Tervetuloa mukaan seuratoimintaan!