Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

PALLOLIITON OHJE SEUROILLE:

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/seuran-kehittaminen/eun-tietosuoja-asetus-gdpr

Alla olevasta linkistä avautuu suostumuslomake henkilötietojen käsittelyyn Palloliitossa  (pelipaikka)

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

Jokaisen pelaajan on palautettava lomake täytettynä seuraan ennen pelipassien hankkimista, ellei ole sähköisesti antanut suostumusta itse pelipaikassa, (jos käyt itse suostumuksen antamassa, ilmoitus siitä ennen passien hankinnan ajankohtaa)seura hankkii pelipassit ja välittää suostumuksen jokaisen pelaajan osalta Palloliittoon. Huomioikaa että alle 16-vuotiailta vaaditaan myös huoltajan tiedot, 16 vuotta täyttäneet antavat luvan itse.

Tämä suostumus koskee ainoastaan Palloliiton tarvitsemaa tietoa, seuran sisäiset suostumukset eri lomakkeella. Näitä lomakkeita täytetään joukkueiden sisällä jaettavissa lomakkeissa, jotka tulevat täytettäviksi seuran tarvitsemaa tietoa varten, mistä selvitys myöhemmin tulevassa tietosuojaselosteessa.